Tutorial ekspresowej astrofotografii kolorowej czyli obiekty Deep Sky w LRGB i H

Tiamat - 05 January 2009 - 22:41
Witam,
Coraz wicej osb zainwestowao w profesjonalne lub pprofesjonalne czarno- biae kamery astrofotograficzne. Naturaln kolej rzeczy jest robienie zdj B-W, a nastpnie kolorowych. Z myl o wszystkich samurajach podajcych t drog przygotowaem co w rodzaju maego tutorialu jak zabra si za fotografi kolorow. Mam nadziej, e napisaem poniszy tekst w miar klarownie. Niedugo umieszcz go te na Starrysite.com, moe z jakimi rysunkami. Jako bonus opisaem pokrtce stosowan przeze mnie metod, dosy eleganckiego czenia sygnau LRGB z H-alfa.
To tyle.
Miej lektury.
Micha onowski - Tiamat

Tutorial ekspresowej astrofotografii kolorowej,
czyli jak w 20 minut obrobi na maszynie liczcej zwanej przez co bardziej z ni zaznajomionych komputerem przyzwoite kolorowe zdjcie obiektu Deep Sky.

Wany wstp.
Koniecznie przeczytaj, choby Ci si bardzo nie chciao!
To jest najprociej jak tylko potrafiem napisany przewodnik jak zrobi kolorowe zdjcie, bez jakiegokolwiek wgbiania si w akademickie niuanse dlaczego tak a nie inaczej. Czy nie lepiej zrobi to tak? Albo: a przecie ja to robi tak i te mi wychodzi. By moe. Bardzo moliwe. W zabawie w astrofoto jest czsto kilka drg aby uzyska taki sam lub podobny rezultat. Nie da si zwile napisa o rozterkach astrofotografa w czym co z zaoenia ma mie tylko kilka stron. Do tych rozterek dojdziesz Czytelniku zapewne sam i to ju wkrtce po tym jak wykonasz kilka pierwszych wasnych kolorowych zdj! W takiej formie pisania co krok s kompromisy. Dlatego celowo ani razu nie uyj sowa "lub". To jest anty-demokratyczny opis najkrtszego dziaania jak uzyska przyzwoit kolorow fotk. Oczywicie wg. mnie. Napisz troch z przekor: jeli masz ju wasne zdanie na temat tego jak doj do jakiego z etapw opisanych poniej to znaczy, e si ju na tym znasz, czyli ten tutorial nie jest dla Ciebie! :)

Aby zrobi kolorowe zdjcie z uyciem czarno-biaej astrokamery potrzebujemy zestaw filtrw RGB i L. Niektre obiekty ciekawie wygldaj, gdy do obrazu powstaego przy zoeniu RGB i L dooymy sygna z H-alfa. Najpierw skupimy si na obrbce RGB i L. Maym bonusem na kocu bdzie: jak doczy efektywnie sygna z H-alfa. Cho na zoeniu LRGB moemy poprzesta. To te bdzie pikne zdjcie.

1. Potrzebujemy gotowe zdjcie FITS w Luminancji (L). Najlepiej w BINx1
2. Potrzebujemy trzy oddzielne zdjcia RGB w FITS. Moe by w BINx2
3. Potrzebujemy zdjcie w H-alfa w FITS. Najlepiej w BINx1
4. Im wicej materiau tym lepiej. Ale bez przesady. Zakadam, e robimy zdjcie ktrej z jasnych galaktyk katalogu Messiera. Po 10 klatek na kady kana (LRGB i H) wystarczy.
5. L nawietlamy 600 sek. w BINx1,
6. RGB po 300 sek. w BINx2,
7. H-alfa po 1800 sek. w BINx1
8. Te czasy nie s wite. Moemy je zmienia. Ale czasy poszczeglnych kanaw RGB robimy takie same wzgldem siebie. Uatwi nam to zachowanie proporcji kolorw podczas dalszej obrbki. Jeli zajd nam chmury i R i G zrobimy po 10 klatek ale ju B tylko 7. Nie ma tragedii. Po prostu kana B bdzie mia troch wicej szumu. Ale dziki temu e te 7 klatek byo nawietlanych po 300 sek. tak samo jak R i G to zachowamy relacj pomidzy trzema kanaami.
9. Otwieramy MaximDL. Mamy zestakowane klatki dla poszczeglnych kanaw LRGB i H. Pamitajmy, e H nie jest obowizkowa!
10. Wczeniej odjlimy darki i flaty przed zestakowaniem. Zakadam, e wiesz jak si to robi. Czyli na ekranie Maxima jest 5 otwartych zdj: L, R, G, B i H.
11. Funkcja Align. Dodajemy wszystkie 5 klatek. Alignujemy funkcj star matching. Jako referencyjna niech bdzie fotka L. Ona jest w BINx1 i do niej Maxim powikszy fotki RGB zrobione w BINx2 czyli o poow mniejsze. Dodalimy do alignowania rwnie kana H-alfa. Kiedy nam si przyda.
12. Tak zalignowane 5 fotek zapisujemy na dysku. Klatki L i H zapisujemy przy okazji od razu jako TIFF koniecznie 16 bitowy i zamykamy. Zostawiamy tylko RGB.
13. Zakadka Color => Combie color.
14. Na grze okienka zaznaczamy skadanie RGB. Nie LRGB! L dooymy do RGB w Photoshopie.
15. Do kadego z kanaw RGB przyporzdkujmy nasze trzy klatki RGB.
16. Dobieramy wspczynniki dla kadego z filtrw, tak aby klatka ktra zaraz powstanie miaa jak najbardziej naturalne (cokolwiek to znaczy w astrofotografii) odwzorowanie rzeczywistoci. Zanim to zrobimy nie bjmy si wpisa w Google nazwy naszego obiektu i zaznajomi si czego mamy si spodziewa. Gdzie nasz obiekt jest np. tawy, a gdzie niebieskawy itd. Teraz pobawmy si w taki dobr wspczynnikw dla trzech filtrw aby po naciniciu na guzik Full screen zobaczy w miar wierny obraz tego co widzielimy w sieci. Pamitajmy, e kolory mog by przejaskrawione w wyniku zdynamizowania histogramu poprzez Screen strech. Nie szkodzi. Moemy go rozsun dostajc mniej kontrastowe barwy. Pobawmy si tymi wspczynnikami filtrw przez chwil. To nie boli a uatwi znacznie dalsz obrbk w PS. Powicone na tym etapie 5 minut zaoszczdzi 50 minut pniej. Wartoci wpisywane tutaj mog by uamkowe np. 1.3! Taka dokadno z jednym miejscem po przecinku zazwyczaj wystarczy. Producent kamery i filtrw deklaruje jakie to powinny by wspczynniki. Nie przejmujmy si tym zbytnio. Sami sobie sprawdmy tak, eby byo adnie. Na koniec dodam, e jeli zoylimy kanay RGB o rnych czasach, cho nie powinnimy tego robi to w tym momencie moemy to skorygowa wanie doborem tych wspczynnikw.
17. Gdy obraz po kolejnym naciniciu na Full screen nas satysfakcjonuje naciskamy OK i uzyskan fotk RGB zapisujemy na dysku jako TIFF 16 bitw.
18. Zamykamy Maxima
19. Robimy sobie herbat.
20. Otwieramy Photoshopa
21. Otwieramy sobie kana L. Za pomoc tylko krzywych oraz poziomw wycigamy obraz tak, aby uzyska akceptowany przez nas kompromis pomidzy iloci sygnau a szumem. Zakadam, e Czytelnik potrafi to zrobi. Zazwyczaj kolorowa fotografia jest nastpnym etapem po fotografii B-W robionej w kanale L lub H, do ktrej znajomo pracy na krzywych i poziomach jest niezbdna. Jeli tak nie jest to niestety proponuj najpierw pobawi si w fotografi czarno-bia i nabra wprawy w obrbce na tym etapie.
22. Zapisujemy na dysku.
23. Otwieramy plik RGB i ponownie za pomoc krzywych oraz poziomw wycigam obraz. Nie martwmy si tym co zobaczymy. Wielu z Was bdzie zawiedzionych. Bardzo wane! Sygna RGB ma da nam tylko kolor i absolutnie nic. Im mniej udziau klatki RGB w kocowym zdjciu tym lepiej! Brzmi bez sensu? Niedugo si wyjani. Saturacj mocno podcigamy, tak e zdjcie wyglda a nienaturalnie.
24. Na tym etapie zabawy z poziomami zauwamy, e poziomy RGB poprzez otwarcie zakadeczki nad samymi poziomami pozwalaj na ustawianie poziomw dla poszczeglnych kanaw. To wane, eby adnie skalibrowa kolory. Najprociej to przy kadym z trzech kanaw RGB tak przesun pierwszy z lewej suwak aby dojecha na pocztek grki z sygnaem. Tak jak si robi w obrbce BW, tylko trzeba to powtrzy dla kadego z kanaw osobno. Balans kolorw rwnie nam si moe przyda. Pobawmy si nim.
25. Gdy uznamy, e fota nas satysfakcjonuje to zapisujemy na dysku. Mwi tu tylko o kolorach. Szczeg nie jest wany.
26. Otwieramy kana H-alfa i za pomoc krzywych i poziomw wydobywamy to co nas interesuje. Tu zalecam szczegln ostrono, gdy dobrze przygotowana fota w H-alfa zaoszczdzi nam nerww w pniejszym procesie doczania jej do zdjcia LRGB. W szczeglnoci chodzi o to, eby zbyt jasne to nie zepsuo nam fotografii. Niedugo t jeszcze teraz czarno-biaa skadow zamienimy na intensywn czerwie, ktra atwo moe nam przebi przez zesp LRGB dajc brzydki pomidorowy odcie.
27. Zapisujemy na dysku.

28. Teraz we wszystkich trzech zdjciach moemy delikatnie pobawi si w odszumianie i usuwanie artefaktw. Na tym etapie proponuj nie wyostrza.
29. Nalewamy sobie koniaczek i wreszcie robimy kolorow fot!
30. Przechodzimy ponownie na fot L. Oczywicie ma ona jedn tylko warstw - L.
31. Za pomoc myszki przecigamy t warstw L na powierzchni foty RGB. Po prostu apiemy za dowoln cz foty L i przesuwamy j nad powierzchni foty RGB- tak aby byo elegancko wykadrowane.
32. W ten wanie sposb zrobilimy obrazek skadajcy si z dwch warstw: L i RGB.
33. Zapominamy o pliku L. Moemy go zamkn.
34. Otwieramy okienko "Warstwy- Layers"
35. Przechodzimy do okienka z warstwami na focie RGB i sposb wzajemnego przenikania warstw przestawiamy z Normal na Luminance. Od teraz bdziemy pracowa na warstwach. No i co - lepiej? Nie bardzo? Jeli uwaamy, e dodanie sygnau L nie poprawio specjalnie wygldu foty to zapewne sygna z warstwy RGB jest zbyt mocny i tumi niosc dla nas niesychanie wan informacj o detalu w warstwie L. Zakadam, e cigle mamy na ekranie okienko do sterowania warstwami. Klikajc po nich przeczamy si pomidzy poszczeglnymi warstwami. Po lewej stronie kadej warstwy jest narysowane mae oczko. Po klikniciu na nie moemy dan warstw uczyni niewidzialn. Ona cigle jest, ale jej ?wycicie? chwilowe umoliwi nam przyjrzenie si pozostaym warstwom.
36. Przy obydwu wczonych warstwach zaznaczamy w panelu sterowania warstwami warstw RGB. Niebieski kolor ikonki z warstw oznacza, e jest zaznaczona.
37. Przy pomocy Krzywej eksperymentujemy z ?si przebicia? warstwy RGB przez warstw L. Pobawmy si tym. Postarajmy si aby jej udzia by jak najmniejszy. Ale nie moemy oczywicie straci koloru. Na tym etapie oczywicie moemy pobawi si saturacj oraz balansem kolorw. Czyli moemy sprbowa zjecha w d z krzyw dla RGB ale rwnoczenie podnie saturacj.
38. Na tym etapie moemy dooy sygna z H-alfa. Moemy, ale nie musimy. Jeli nie to spokojnie przejdmy do punktu 52. Zwaszcza, e na pocztku moe nam to sprawi troch kopotu.
39. Jak doczy sygna z H-alfa?
40. Przechodzimy do pliku H-alfa.
41. W ustawieniach pliku zamieniamy je z poziomw szaroci Gray scale na RGB.
42. W okienku z tymi rnymi narzdziami jak pdzle, spraye itd. na jego dole jest okienko, gdzie ustawiamy kolory pdzli, czcionki itd. Zazwyczaj tam s dwa zaoone na siebie kwadraciki: czarny i biay. Kliknijmy na nie. Zmieniaj si . Zrbmy tak aby ten spodni by czarny. Oznacza to, e background- to zdjcia jest czarne.
43. Kade zdjcie obok zakadki Warstwy- Layers ma zakadk Channels- kanay. Otwrzmy j. S tam trzy: RGB
44. Klikamy na kana niebieski a nastpnie zielony z rwnoczenie wcinitym klawiszem Shift.
45. Zaznaczone mamy dwa kanay: B i G
46. Nastpnie klikamy na fotk H i za pomoc Ctr+A zaznaczamy cay jej obszar. Nastpnie prawym klawiszem myszki wybieramy Delete- usu.
47. Wanie usunelimy kana G i B z caej fotki.
48. Powinnimy zobaczy zabarwione na czerwono zdjcie naszej galaktyki.
49. Jeli nam to wyszo to moemy by zadowoleni z siebie i nalewamy sobie drugi koniaczek lub dopijamy stary.
50. Zakadam, e w tle mamy otwart fot z dwoma warstwami L i RGB.
51. Za pomoc myszki przerzucamy czerwon fotk H-alfa na fotk LRGB.
52. I tu powtarzamy zabaw z krzywymi tak aby dobra wzajemne proporcje wszystkich trzech warstw. Sposb przechodzenia warstw z "Normal" zmieniamy na "Lighten- Jasniej".
53. To moe by trudne, wic zanim cokolwiek zrobimy zapiszmy sobie materia na dysku.
54. Moemy albo bawi si trzema kanaami osobno krzywymi dobierajc ich stosunek lub np. poczy dwie warstwy np. L i RGB w jedn ? nazwijmy j LRGB i ni dopiero manewrowa w stosunku do H.
55. Jak poczy dwie z trzech warstw?
56. Przechodzimy do okienka z warstwami.
57. Podobnie jak przy zaznaczaniu kanaw rwnie warstwy moemy zaznacza rwnoczesnym Shift i wybranymi warstwami. W tym wypadku podwietlamy na niebiesko warstw L i RGB i z zakadki Warstwa- Layer na grze Photoshopa wybieramy Zcz warstwy lub szybciej Ctr+E.
58. Przyznam, e nie mam tu zotego rodka. Mona pobawi si zczajc np. warstw RGB i H-alfa. A moe uda Ci si Czytelniku pomin ten etap i uzyska dobry efekt bez czenia warstw manewrujc krzywymi w obrbie pojedynczych- nie zczonych warstw.
59. czymy wszystkie warstwy. U gry PS z zakadak Warstwa => Spaszcz obrazek ? Flatten image.
60. Przechodzimy do podpicowania foty czyli Creme de laCreme: wyostrzenia. Zakadam, e wiesz Czytelniku jak to robi. Jedynie podpowiem, cho sam czasem jestem nie bez grzechu- nie przesadzaj. Unsharp mask kusi atwo przesuwajcym si w prawo suwakiem i o ile u cioci na imieninach spowoduje opad szczeny, o tyle u kogo kto interesuje si astrofotografi moe spowodowa inny zgoa efekt.
61. Jak unikn wyostrzania nadmiernego gwiazd?
62. Za pomoc rdki lub po prostu obrysowujc myszk odcinamy nasz obiekt.
63. eby nie byo to zbyt ostre odcicie dajemy Select Zaznacz =>Fade- Wtapiane. Wpisujemy warto 20.
64. Klikamy gdziekolwiek, ale poza zaznaczona galaktyk i prawym klawiszem myszki tworzymy now warstw: Layer via copy- Warstwa przez kopiowanie. Uwaga opis tej funkci moe si rni.
65. Czyli stworzylimy sobie warstw, ktra jest wszystkim innymi ni galaktyk.
66. Z niej moemy zrobi sobie kolejn warstw z samymi gwiazdami.
67. Selekt- Zaznacz =>Zakresz koloru- Color range i klikamy na jedn z jasnych gwiazd i nastpnie suwakiem przesuwamy w prawo tak, aby zaznaczy dan ilo gwiazd. Nie starajmy si zaznacza wszystkich gwiazd na zdjciu. O efekcie czy gwiazdy s przeostrzone, zbyt blade czy maj za du rednic wiadcz przede wszystkim jasne, najwiksze gwiazdy.
68. Select- Zaznacz => Fade-Wtapiane. Warto ustawiamy w zalenoci od charakterystyki gwiazd z naszego sprztu. Dua ogniskowa to warto 5,6 pikseli. Mniejsza- 3, 4 piksele.
69. Select- Zaznacz => Zmie=>Expande- Rozszesz. Warto 3 piksele.
70. Nakierowujemy myszk na jedn z zaznaczonych gwiazd i prawym klawiszem myszy tworzymy nowa warstw.
71. Wanie otrzymalimy warstw, w skad ktrej wchodz najjaniejsze gwiazdy. A z nimi teraz jak w "Pikarskim pokerze" moemy zrobi wszystko.
72. Bawic si krzywymi moemy je przygasi zmniejszajc ich srednic.
73. Podkrcajc saturacj moemy zrobi je bardziej kolorowe. Cho tu maa uwaga: atwiej byoby to zrobi gdybymy nie spaszczyli wczeniej obrazka tylko zrobili podcignicie saturacji na samej warstwie RGB.
74. Moemy te je przyzwoicie wyostrzy niezalenie od wyostrzania gwnego obiektu.
75. Pamitajmy, e powysze zabiegi nie s takie proste - bezkarne. Pamitajmy, e w celu gadkiego przejcia gwiazd w kosmos dokonalimy agodnego przejcia funkcj Fade- Wtapianie. Zmieniajc krzywe jasnoci niestety ingerujemy te w te malek otoczk gwiazdy. W celu korekcji polecam po zabawie z krzywymi uycie funkcji Levels- Poziomy i przesunicie rodkowego suwaka w lewo.
76. Fotk spaszczamy i zapisujemy na dysku.

To w duym skrcie chyba tyle.

Micha onowski - Tiamat
Ten post by edytowany przez sumas dnia: 05 January 2009 - 23:50
JaLe - 05 January 2009 - 22:53
To jest tak, e Micha pokaza Grala dotd pieczoowicie przez niektrych skrywanego. Przyznam si, e moja wiedza sigaa tak 75% tego co opisae.
Dzikuje Micha :)
Kamil K. - 05 January 2009 - 23:24
Dziki Micha, proponuje przyklei ten post albo go jako wyrni
Hans - 06 January 2009 - 09:29
Dzikuje :)

Wiele z tej wiedzy powinno da si zaadaptowa do walk z softem dostepnym dla kazdego. Ten tutorial bedzie bardzo pomocny rwniez dla tych co wojuj przez Irisa czy Gimpa.

Pozdrawiam.

Iluvatar - 10 January 2009 - 21:15
Witam wszystkich. Na samym pocztku chciabym podzikowa Tiamatowi za wietny poradnik. Chciabym tutaj przedstawi wynik obrbki zdjcia, ktry zosta wykonany przed przeczytaniem tego poradnika i kolejne zdjcie tego samego obiektu z tego samego materiau obrobione z pomoc poradnika. Na samym pocztku gar informacji technicznych:

Obiekt: M 42
Ekspozycje: RGB: 1x30 sek. (dla kadego kana), L: 1x50 sek. Wszystkie zdjcia niestety byy w rozdzielczoci 512x512 px, wic troszk malutkie.
Sprzt: Zdjcie wykonane teleskopem znajdujcym si w obserwatorium INO dziki projektowi EU-HOU.

Materiau jest strasznie mao, ale do nauki obrbki to jest to dobre, dopki nie sprawi sobie czego konkretniejszego.
To zdjcie jest po pierwszej obrbce:
http://www.lekcje-php.yoyo.pl/m%2042.jpg

Za to jest wykonane przy pomocy poradnika:
http://www.lekcje-php.yoyo.pl/m%20421.jpg

Nie jest to mistrzostwo wiata, ale jestem zadowolony z drugiej wersji. Jeli macie jakie wane uwagi co do obrbki, to chtnie je wysucham. Jeszcze raz Ci dzikuj Tiamacie i ycz sukcesw w dalszym wykonywaniu zdj.

Pozdrawiam
sumas - 11 January 2009 - 00:32
nie chc si wymdrza, ale chyba jednak zbyt agresywnie potraktowae to zdjcie
a moe zamieci by surowe fity czy tiffy? cho trapeza rozdzieli to si pewnie nie da
Iluvatar - 11 January 2009 - 01:39
Surowe fitsy mona pobra tutaj:
Cz 1
Cz 2

Pozdrawiam
piotrs - 23 January 2009 - 20:18
Witam,
Oto moje stare zdjecie (NGC6946), pochodzce z epoki przedtutorialowej:


a to zdjecie wspczesne (ten sam materia):


Tiamat - DZIKI !
eReS - 18 August 2009 - 09:31
Piknie, tylko przydaoby si co podobnego do focenia z lustrzank
mpwt - 06 October 2009 - 18:28

Piknie, tylko przydaoby si co podobnego do focenia z lustrzank


Oj, zgadzam si. Jestem za. Pomau przymierzam si do tego tematu ale do mao materiaw jest na ten temat.
Hans - 06 October 2009 - 18:29
Materiaw?

Pisz z dowiadczenia.

Pozdrawiam.
tkl - 11 November 2009 - 00:10
Kto walczy w paint.net w ostatecznej obrbce?
Przekona mnie w zastosowaniach, ktre interesoway mnie do tej pory (nie taka do koca amatorska grafika reklamowa, ktr musiaem opanowa ze wzgldu na oszczdnoci w firmie, ale gwnie skadaem pack shoty, tekst i takie tam, ze zdjciami robionymi pod wod...)
Pytam przez ciekawo, bo gimpa zauwayem pniej, gdy ju obcykaem to, wic go nie zgbiaem, a w photoshopa chwilowo nie planuj inwestowa, wol naskada zaskrniakw na fajny sprzcik - pewnie to le, e chodz na skrty :).
Pozdrawiam :)

© 2009 kfiatol - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates