Nowy, dosy oryginalny programik Rozpoznawanie obiektw na zdjciach

Piotr Brych - 29 June 2008 - 01:04
Chciabym zaprezentowa szanownym koleankom i kolegom pewien odprysk z moich bada nad automatyczn analiz obrazw nieba.
Wielu z Was zna program AFA ktry orientuje si na zdjciu po wskazaniu mu dwch obiektw o znanych wsprzdnych. Niektrzy z Was widzieli na zlocie w Bieszczadach program (nieupubliczniony) ktry po podaniu wycznie dokadnej skali zdjcia potrafi powiedzie jaki obszar nieba jest objty zdjciem.
Tym razem przedstawiam program o roboczej nazwie IG ktry lokalizuje na niebie zdjcie o ktrym NIC nie wiadomo - nie potrzeba ju zna nawet skali w jakiej zostao zrobione. Program w peni dziaa jednak tylko teoretycznie bo ilo oblicze jaka musi by wykonywana przerasta moliwoci wspczesnych komputerw. Ale jeeli zadamy na poszukiwania pewne warunki ograniczajce np. jasno lub obszar poszukiwa to program cakiem niele sobie radzi. Tak wic jak kto ma jakie zdjcia na ktrych zapomnia ju co si na nich znajduje to proponuj skorzysta.

Program dostpny jest na http://astronomia.brych.com.pl

Darek_B - 29 June 2008 - 03:52
Arcyciekawe, ale zdajesz sobie spraw e tym programem "zabie" wszystkie przysze zagadki na forum? :D
skrzypas - 29 June 2008 - 08:58
Ciekawy programik. Moesz co napisa o algorytmie jaki zastosowae?
Piotr Brych - 29 June 2008 - 09:39
Rzeczywicie, zagadki mog tutaj polec. Ale dziki temu bdzie motywacja do wymylania jeszcze ciekawszych zagadek.
Co do algorytmu:
Bierzemy dwie gwiazdy na zdjciu i wszystkie moliwe pary gwiazd z katalogu Tycho2 (jest ich tylko nieco ponad 6 bilionw). Robimy selekcj czy dana para spenia warunek zaoonej skali. Np. jeeli dwie gwiazdy le w odlegoci 10 od siebie a na zdjciu wskazalimy gwiazdy nr 1 i 2 ktrych wzajemna odlego wynosi 1/4 szerokoci zdjcia, to aby t par gwiazd uzna za godn dalszej analizy musimy zgodzi si, e szeroko zdjcia wynosi 4x10=40. Jeeli taka wielko jest dopuszczalna limitem szerokoci zdjcia to do kadej pary ktra przejdzie ten warunek prbujemy dopasowa trzeci, czwart i pit gwiazd z katalogu ale ju na zasadzie wzajemnych odlegoci midzy gwiazdami. Program poszukuje takiej pitki gwiazd (a jest ich w katalogu tycho2 ok. 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (sto kwintylionw) ktrych wszystkie wzajemne odlegoci a jest ich 10 (1-2,1-3,1-4,1-5,2-3,2-4,2-5,3-4,3-5,4-5) s proporcjonalne do wzajemnych odlegoci gwiazd zaznaczonych na zdjciu przy przyjciu odlegoci 1-2 za jednostk. Inaczej mwic szukamy pitki gwiazd w katalogu takiej, e jak na zdjciu gwiazda 2 ley (mierzc piksele) od gwiazdy 3 dwa razy dalej ni gwiazda 2 od gwiazdy 1 to w wybranej pitce w katalogu te ma by taka zaleno w kadej z 10 wzajemnych odlegoci midzy gwiazdami.
Jak wida z przytoczonych liczb, konieczne jest naoenie jakich ogranicze na warunki pocztkowe. Np. jak mamy zdjcia szerokiego nieba (takie na powiedzmy 10 stopni) to jest niemal pewne, e pi najjaniejszych gwiazd na tym zdjciu ma jasno wiksz od 6 mag. A wic mona obszar poszukiwa zmniejszy z 2.500.000 wszystkich gwiazd katalogu Tycho2 do ok. 3.000 gwiazd o jasnoci wikszej ni 6 mag. Wtedy ilo kombinacji spada z 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 do zaledwie 243.000.000.000.000.000.000 a to ju postp znakomity. Jak wstawimy e brane s pod uwag tylko pary z pkuli pnocnej z nieba zimowego to mamy ju ze 50.000x mniej kombinacji, jak wstawimy jeszcze, e rozmiar zdjcia ley midzy 5 a 20 to liczba kombinacji znowu gwatownie spada do iloci akceptowalnej przez moc obliczeniow komputera.
Ten post by edytowany przez Piotr Brych dnia: 29 June 2008 - 09:41
szuu - 29 June 2008 - 11:29
dobre :)

to mi przypomina e kiedy zastanawiaem si czy moliwe jest znalezienie na niebie mini-gwiazdozbiorw przedstawiajcych inicjay dowolnej osoby. teoretycznie chyba to moliwe? zwikszajc powikszenie sigamy to coraz wikszej iloci gwiazd i w kocu si trafi odpowiedni ukad? oczywicie to musiaby robi jaki program automatycznie. i troch innym algorytmem: bo nie jest tu wane idealne dopasowanie do zadanego ksztatu, tylko tak eby byo wida e najjaniejsze gwiazdy w okolicy ukadaj si w odpowiednie literki.
jakby co takiego zrobi to moesz uruchomi astro-SMS - "wylij swoje inicjay na numer 74XX (4 z + VAT) a dostaniesz gwiazdk z nieba (a raczej jej wsprzdne)" B)
narwik - 30 June 2008 - 11:50
Dziki za wykad. Swoj drog, to jest ciekawe, jak czowiek rozpoznaje gwiazdozbiory, ot tak, w sekund po spojrzeniu w gr.

A wanie, w pracy przykadowo mam 4 procesory w kompie, jak widzisz szanse na skompilowanie tej wyszukiwarki tak aby korzystaa z wszystkich dobrodziejstw pyt wieloprocesorowych?
Ten post by edytowany przez narwik dnia: 30 June 2008 - 12:00grzybu - 30 June 2008 - 11:51
To si nazywa przetwarzenie rwnolege ;)
MarcinPc - 30 June 2008 - 12:59
Programik dziaa piknie. Wlasnie go przetestowaem na nieopublikowanym zdjciu z poprzedniej nocy B)
skrzypas - 30 June 2008 - 14:06

A wanie, w pracy przykadowo mam 4 procesory w kompie, jak widzisz szanse na skompilowanie tej wyszukiwarki tak aby korzystaa z wszystkich dobrodziejstw pyt wieloprocesorowych?
Przy podanym algorytmie nie powinno by z tym raczej problemu.
JaLe - 30 June 2008 - 14:11
U mnie szuka i nic nie znajduje :Salut:
ansmann - 30 June 2008 - 15:01
A jak to jest z krzywizn pola?
Zdjcie musi by idealnie "paskie", czy program sobie z tym radzi?

Pozdrawiam
Piotr Brych - 30 June 2008 - 21:03

A jak to jest z krzywizn pola?

Krzywizna pola zwiksza bd i moe spowodowa, e rozwizanie nieprawidowe bdzie bardziej pasowao do zdeformowanego obrazu ni prawidowe. Ale jeeli bd wyniky z krzywizny pola nie przekroczy zadanej w procentach tolerancji to rozwizanie prawidowe powinno si znale wrd wynikw.
Piotr Brych - 30 June 2008 - 21:07

U mnie szuka i nic nie znajduje
I dlatego myl nad zoptymalizowaniem algorytmu i nawet mam ju pomys. Gorzej z wolnym czasem.
A nie znajdywa moe z rnych powodw:
- jedna z gwiazd nie jest z Tycho2 (moe by np. planetoid)
- zdjcie zbyt zdeformowane w stosunku do zadanej tolerancji
- dwie z gwiazd zaznaczonych le zbyt blisko siebie (zalecam min. 300 pikseli)
Piotr Brych - 11 August 2008 - 16:05

I dlatego myl nad zoptymalizowaniem algorytmu
I wymyliem!
Jak ju napisaem w innym pocie program przypieszy znakomicie, dziki czemu jest ju moliwe rzeczywiste przeszukiwanie - obejmujce cae niebo. Program najlepiej dziaa na ciasnych, jasnych gromadach otwartych. Tam gdzie jest kilka jasnych gwiazd skupionych na maym obszarze. Takie zdjcia, gdzie w kole o rednicy 1 mamy kilka gwiazdek np. do 8.0 mag program lokalizuje w przecigu minuty bez podania jakichkolwiek danych dodatkowych.
Mariusz Wooszyn - 11 August 2008 - 16:11

I wymyliem!
Jak ju napisaem w innym pocie program przypieszy znakomicie, dziki czemu jest ju moliwe rzeczywiste przeszukiwanie - obejmujce cae niebo. Program najlepiej dziaa na ciasnych, jasnych gromadach otwartych. Tam gdzie jest kilka jasnych gwiazd skupionych na maym obszarze. Takie zdjcia, gdzie w kole o rednicy 1 mamy kilka gwiazdek np. do 8.0 mag program lokalizuje w przecigu minuty bez podania jakichkolwiek danych dodatkowych.


To pochwal si na czym polega ta optymaliacja algorytmu, to znaczy w jaki sposb wykorzystujesz skupiska gwiazd do zwikszenia wydajnoci algorytmu. :)

p.s. a mylae np. o odpowiednim poindeksowaniu tych wszystkich par wczeniej?
Ten post by edytowany przez Mariusz Wooszyn dnia: 11 August 2008 - 16:11Marand - 11 August 2008 - 18:08
Program do rozpoznawania gwiazd na niebie powsta rwnie w Pracowni Komet i Meteorw na potrzeby Polskiej Sieci Bolidowej (PFN). Rozpoznaje on automatycznie bez podawania kierunku jakie gwiazdy znajduj si na obrazkach z meteorami. Istnieje moliwo by znalaz rwnie pole widzenia ale troch to trwa wic przy redukcjach tylko na pocztku pracuje w takim modzie a dalej podajemy ju rozpoznany rozmiar dla danej kamery. Identyfikacja gwiazd przy danym polu widzenia trwa od 2 do 10 sekund w zalenoci od iloci obiektw wykrytych na obrazku.

W naszych obserwacjach polach widzenia sigaj 90 stopni tak wic problemy z dystorsjami s spore ale przy odpowiednio szerokich widekach szukania pasujcych gwiazd program daje rad. Zasigi naszych kamer ograniczone s mniej wicej do 4-5 mag w zalenoci od warunkw wic gwiazd do sprawdzenia nie s miliony a tysice.

Mj program szuka nie par a od razu trjktw, a dalej podobnie, szukanie kolejnych pasujcych.

Pozdrawiam
Marand
Piotr Brych - 11 August 2008 - 21:06

Program do rozpoznawania gwiazd na niebie powsta rwnie w Pracowni Komet i Meteorw
Chtnie zapoznam si z tym programem. A problem jest wanie w iloci gwiazd. Bo 6-7 mag to mj program wychwytuje w uamku sekundy (+3 sekundy na wczytanie katalogu). Natomiast znalezienie na niebie ukadu gwiazd 8-9 mag zaczyna zajmowa mu ju minuty a 10-11 mag - godziny.

Algorytm zoptymalizowaem w ten sposb, e skoro program wie e zdjcie zajmuje np. 4 to dzieli sobie niebo na komrki zajmujce obszar o takiej rednicy i szuka ukadu w kadej komrce osobno. Jeeli jaka operacja zajmuje czas proporcjonalny do drugiej potgi z iloci elementw na jakiej si odbywa (a tak z grubsza jest w tym przypadku), to przy 1.000.000 elementw zajmuje to 10^12 jednostek czasu. Ale jeeli ten zbir podzielimy na 10.000 komrek po 100 elementw w kadej to zajmie to 10.000 x 100^2 = 10^8 a wic dziesi tysicy razy szybciej. W przypadku oblicze na niewielkiej liczbie elementw (na gwiazdach do 6 mag) zysk z takiej optymalizacji jest zerany przez dodatkowe operacje ktre trzeba wykona na takim bardziej skomplikowanym algorytmie (podzia na komrki itp.) ale przy duej liczbie gwiazd (8-12 mag) zysk ten staje si bardzo widoczny i operacje rzeczywicie wykonuj si tysice razy szybciej (nie sprawdzaem dokadnie ile bo w starej wersji program praktycznie sta w miejscu).

Ponadto zmniejszyem o ok. poow ilo oblicze dla kadej pitki gwiazd, wykonywane s tylko niektre sprawdzenia ktre rwnie dobrze selekcjonuj pitki gwiazd jak pene i dopiero gdy one daj poprawny wynik to sprawdzanie wykonywane jest kompletnie ale to ju tylko na bardzo nielicznych przypadkach.
Marand - 11 August 2008 - 22:19

Chtnie zapoznam si z tym programem. A problem jest wanie w iloci gwiazd. Bo 6-7 mag to mj program wychwytuje w uamku sekundy (+3 sekundy na wczytanie katalogu). Natomiast znalezienie na niebie ukadu gwiazd 8-9 mag zaczyna zajmowa mu ju minuty a 10-11 mag - godziny.

Te uamki sekund robi wraenie. A na jakiej maszynie?

Moje przypieszacze s raczej specyficzne ze wzgldu na charakter danych. Zwykle jest kilkaset obrazkw z jednej kamery ktre puszczane s seri.

Gwn optymalizacj jest stworzenie bazy wszelkich trjktw jakie wynikaj z katalogu na starcie programu. zajmuje to dusz chwil i sporo miejsca w pamici ale potem nie musz wielokrotnie liczy odlegoci midzy gwiazdami co ze wzgldu na kilka funkcji trygonometrycznych na pewno troch czasu procesorowi zajmuje. Katalog trjktw ograniczam od dou i gry to znaczy boki nie mog by wiksze ni rozmiar pola widzenia i nie mniejsze ni 1/20 pola widzenia. Zupenie odwrotnie do tego co u ciebie, pisae e skupiska gwiazd wykorzystujesz do przypieszania szukania. W pewnym sensie ograniczenia speniaj rol podziau nieba na sektory. Przy rozmiarze pola wielkoci 1/8 sfery daem sobie spokj z dzieleniem nieba na kawaki.

Spowalniaczem u mnie jest dystorsja. Przy polach 90 stopniowych musz dawa tolerancj odlegoci midzy gwiazdami na poziomie >1 stopnia by program znalaz gwiazdy po brzegi. Dua tolerancja sprawia e przy pierwszych gwiazdach wiele jest pasujcych ukadw i do kadego trzeba niezalenie dodawa kolejne gwiazdy i sprawdza ktra rozpoznana kombinacja najlepiej pasuje. Czsto jest tak e do 3 gwiazd na obrazku pasuje nawet kilkadziesit trjktw z katalogu. Szukajc czwartej tych pasujcych te potrafi by kilka. dla kolejnych jest co raz wicej bokw do sprawdzenia ale i mniej wynikw niejednoznacznych.

Przy wskich widekach program miga ale zbyt czsto zdarzao mu sie pomin waciwe gwiazdy i wynik by zy. Lepiej niech liczy duej ale prawie zawsze trafia. z dowiadczenia wyszo e zdarza mu si pomyli gdy ponad poowa obrazka jest w chmurach. na dobrych obrazkach nie myli si.

Mariusz
Piotr Brych - 11 August 2008 - 23:13

Zupenie odwrotnie do tego co u ciebie, pisae e skupiska gwiazd wykorzystujesz do przypieszania szukania.
Co si nie zrozumielimy. Program nie korzysta ze skupisk jasnych gwiazd do czegokolwiek. Skupiska jasnych gwiazd si po prostu szybciej znajduj bo algorytm dziaa szybciej jeeli:
- komrka (rozrzut gwiazd) jest maa (do 1)
- gwiazdy s jasne (ograniczamy ilo elementw kombinacji)


Te uamki sekund robi wraenie. A na jakiej maszynie?
Core 2 Quad 6600 - 2,4GHz - 4GB RAM


Spowalniaczem u mnie jest dystorsja. Przy polach 90 stopniowych musz dawa tolerancj odlegoci midzy gwiazdami na poziomie >1 stopnia by program znalaz gwiazdy po brzegi. Dua tolerancja sprawia e przy pierwszych gwiazdach wiele jest pasujcych ukadw i do kadego trzeba niezalenie dodawa kolejne gwiazdy i sprawdza ktra rozpoznana kombinacja najlepiej pasuje. Czsto jest tak e do 3 gwiazd na obrazku pasuje nawet kilkadziesit trjktw z katalogu. Szukajc czwartej tych pasujcych te potrafi by kilka. dla kolejnych jest co raz wicej bokw do sprawdzenia ale i mniej wynikw niejednoznacznych.
I to jest przyczyna dla ktrej ograniczyem w programie rozrzut gwiazd do 10. Poza tym stwierdziem, e jak zdjcie ma 20-30 to ju czowiek bez pomocy oprogramowania powinien si zorientowa co jest na zdjciu.

A jakby kto si pyta dlaczego trzeba wskaza pi gwiazd to odpowiadam, e przy 2,5 mln gwiazd jakie rozpoznaje program praktycznie dopiero ukady piciu gwiazd s niepowtarzalne (w tolerancji odchyek w rozmiarach rzdu 1%), to znaczy - nie ma na niebie do 12 mag dwch takich samych (z dokadnoci do staej mnocej wszystkie odlegoci) pitek gwiazd. Ukadw zoonych z 4 gwiazd (spord 2,5 mln) moe by wiele przy takich samych proporcjach odlegoci, a trjktw to ju chyba miliardy (wszystkich moliwych do utworzenia trjktw z 2,5 mln gwiazd jest ponad 5 trylionw). Mwic inaczej - dopiero przy wskazaniu 5 gwiazd program generuje zazwyczaj jeden wynik w granicach zadanej tolerancji. Gdybymy wskazywali tylko 4 gwiazdy - program wyapa by wiele czwrek ktre byy by b. podobne do tej na zdjciu. Co innego przy gwiazdach jasnych (do 6 mag). Tutaj czwrka gwiazd by w zupenoci wystarczya.
Ten post by edytowany przez Piotr Brych dnia: 11 August 2008 - 23:27Piotr Brych - 11 August 2008 - 23:31

p.s. a mylae np. o odpowiednim poindeksowaniu tych wszystkich par wczeniej?
Przyznam si, e nie mylaem jeszcze o takich metodach, nie wiem czy byy by one skuteczne ale jest to jaki pomys. Cho na pierwszy rzut oka zindeksowanie trylionw trjktw to masakra - samo odczytanie takiej bazy trwao by duej ni poszukiwanie ukadw tradycyjnie.
Ten post by edytowany przez Piotr Brych dnia: 11 August 2008 - 23:36Marand - 12 August 2008 - 11:36

Cho na pierwszy rzut oka zindeksowanie trylionw trjktw to masakra - samo odczytanie takiej bazy trwao by duej ni poszukiwanie ukadw tradycyjnie.

przy trylionach sortowanie faktycznie dugo by trwao. u mnie s miliony. Jak baza jest poindeksowana to sprawdzam tylko wstpnie podobne trjkty a nie ca baz. Oczywicie baza wstpnie policzona i poindeksowana ma sens jak si rozpoznaje setki obrazkw a nie jeden.

Czy dobrze zrozumiaem? U ciebie rcznie zaznacza si 5 gwiazd i program szuka opierajc si tylko o te 5 gwiazd?

Co do rozpoznawania co to za gwiazdozbir jest na obrazku przy duych polach. Sprbuj powiedzie co jest w tle np tutaj
http://www.pkim.org/?q=pl/node/946
Da si rozpozna w sekund?
Ten post by edytowany przez Marand dnia: 12 August 2008 - 11:41Piotr Brych - 12 August 2008 - 19:49

Czy dobrze zrozumiaem? U ciebie rcznie zaznacza si 5 gwiazd i program szuka opierajc si tylko o te 5 gwiazd?
Dokadnie tak.


Sprbuj powiedzie co jest w tle
Wizualnie nie mog zaapa co to za rejon nieba. A algorytm mojego programu nie jest dostosowany do takich szerokich uj - wynik prawdziwy ginie w stosie faszywych. Tak wic wida, e programy cho zblione w swym zastosowaniu jednak obejmuj rne zakresy rozmiarw zdj. Ja swj polecam przy zdjciach :
- poniej 1 z gwiazdami do 12 mag
- od 1 do 4 z gwiazdami do 10 mag
- od 4 do 10 z gwiazdami do 8 mag.
Marand - 12 August 2008 - 22:03

Dokadnie tak.
No to jeszcze nie automat. ;) Sprbj doda by program sam znajdowa gwiazdy na obrazku i podejmowa decyzj ktre wybra jako te 5. U mnie wanie tak jest, adnej obsugi. Przy czym mnie interesuje nie tylko stwierdzenie w ktr stron "skierowany" jest obrazek a zidentyfikowanie moliwie wszystkich gwiazd na nim. Szukanie nie koczy si na 5, tylko idzie tak dugo a wszystkie gwiazdy zostan powizane z katalogiem. Przy okazji robi sie prosta fotometria aperturowa dla zidentyfikowanych obiektw, ale to ju inna historia.

Na tych obrazkach co podaem link automat daje rad znale i zidentyfikowa po kilkanacie gwiazd mimo e ja widz na nich co najwyej kilka. Komputery nas pokonuj ;)

Mariusz
Mariusz Wooszyn - 13 August 2008 - 09:11

No to jeszcze nie automat. ;) Sprbj doda by program sam znajdowa gwiazdy na obrazku i podejmowa decyzj ktre wybra jako te 5. U mnie wanie tak jest, adnej obsugi. Przy czym mnie interesuje nie tylko stwierdzenie w ktr stron "skierowany" jest obrazek a zidentyfikowanie moliwie wszystkich gwiazd na nim. Szukanie nie koczy si na 5, tylko idzie tak dugo a wszystkie gwiazdy zostan powizane z katalogiem. Przy okazji robi sie prosta fotometria aperturowa dla zidentyfikowanych obiektw, ale to ju inna historia.

Na tych obrazkach co podaem link automat daje rad znale i zidentyfikowa po kilkanacie gwiazd mimo e ja widz na nich co najwyej kilka. Komputery nas pokonuj ;)

Mariusz


No tak, tylko Twj soft jest do obrazu z kamerek na ktrym z zaoenia wida niewiele gwiazd.
IG jest do rcznej identyfikacji trudniejszych przypadkw (wskie pole, masa gwiazd).
Piotr Brych - 13 August 2008 - 18:08

Sprbj doda by program sam znajdowa gwiazdy na obrazku i podejmowa decyzj ktre wybra jako te 5.
Takie co ju dziaa tylko nie byo upubliczniane. Na zlocie w Bieszczadach pokazywaem program do seryjnej obrbki zdj (ale z podan skal ktra wynikaa wprost z uytego sprztu). Program w 15 sekund identyfikowa wszystkie gwiazdy na zdjciu, opisywa je, podawa rodek zdjcia, kt pozycyjny oraz list obiektw ktre nie pasoway do katalogu (nowe, planetoidy, hot-piksele). Program ma wpisane procedury wyawiania hot-pikseli (odrnia je od obiektw rzeczywistych).
Si-Coder - 18 August 2008 - 18:38
Sprbuj zastosowa teori grafw oraz podstawowe algorytmy heurystyczne.
Twj algorytm jest bardzo prosty, ale strasznie nie wydajny.
Jest sporo materiaw w necie o rozpoznawaniu obrazw oraz sztucznej inteligencji.

Ja bym proponowa:
-segmentacje obrazu przez progowanie jasnoci
-jeli korzystasz z Javy to wrzuci wyniki do mapy, a jeli z c++ to tablica lub jaki lepszy kontener
-zastosowa teori grafw i/lub jaki podstawowy algorytm heurystyczny do wydajnego znajdowania podobiestw.

Oczywicie gotow map nieba take naley zapisa jako jaki kontener.

2 miesice i myl, e powiniene poradzi sobie z tym.
Ten post by edytowany przez Si-Coder dnia: 18 August 2008 - 18:39narwik - 18 August 2008 - 18:52
Sk w tym, e programy Piotrka s aktualnie najlepszymi z dostpnych szerokiej rzeszy amatorw. I zamiast epatowa si czterema linijkami nad tym "jak to mona zrobi", plus bezcenna rada, e w necie materiay s dostpne, proponuj samemu przysi. Wdziczno spoecznoci gwarantowana, jest zapotrzebowanie na automaty do opisywania zdj.
Si-Coder - 18 August 2008 - 20:26
Oczywicie jak tylko zakupie swj pierwszy teleskop niezwocznie bior si za pisanie softu.
Z zawodu jestem programist wic napisaem po prostu kilka propozycji co do poprawy algorytmu, ktry ten jest algorytmem bardzo zachannym i atwo mona go poprawi.
Piotr Brych - 18 August 2008 - 22:51

Sprbuj zastosowa teori grafw oraz podstawowe algorytmy heurystyczne.
Twj algorytm jest bardzo prosty, ale strasznie nie wydajny.
Jest sporo materiaw w necie o rozpoznawaniu obrazw oraz sztucznej inteligencji.
Ja bym proponowa:
-segmentacje obrazu przez progowanie jasnoci
-jeli korzystasz z Javy to wrzuci wyniki do mapy, a jeli z c++ to tablica lub jaki lepszy kontener
-zastosowa teori grafw i/lub jaki podstawowy algorytm heurystyczny do wydajnego znajdowania podobiestw.
Oczywicie gotow map nieba take naley zapisa jako jaki kontener.
2 miesice i myl, e powiniene poradzi sobie z tym.


Nie przecz e program da si poprawi - wszak sam to robi z dobrym skutkiem. Nie jestem programist (zaledwie fizykiem), nie znam teorii grafw ani algorytmw heurystycznych. Nie znam ani C ani Javy. Nie wiem co to jest kontener. Na napisanie programw ktre s dostpne na mojej stronie zuywam od 1 do 10 dni (w przeliczeniu na 8-godzinny dzie pracy) i nie mog sobie pozwoli na powicanie 2 miesicy na poprawianie jednego tylko programu. Ale mam propozycj: Jeeli masz czas to przy Twojej wiedzy powinien powsta program bijcy na gow moje amatorskie fuchy. Stworzenie takiego byo by, jak sdz, bardzo mio przyjte przez forumowiczw. Do pisania tych programw nie trzeba mie teleskopu. Testowa program mona na zdjciach z forum lub wasnych zrobionych zwyk cyfrwk na byle jakim montau.
Zatem - do dziea!
jacapa - 18 August 2008 - 22:58
Robi si naprawd ciekawie.
Program ju jest bardzo fajny , a tu jeszcze takie perspektywy.
Oby projekt si rozwin.
3mam kciuki.
Si-Coder - 19 August 2008 - 08:01

Nie przecz e program da si poprawi - wszak sam to robi z dobrym skutkiem. Nie jestem programist (zaledwie fizykiem), nie znam teorii grafw ani algorytmw heurystycznych. Nie znam ani C ani Javy. Nie wiem co to jest kontener. Na napisanie programw ktre s dostpne na mojej stronie zuywam od 1 do 10 dni (w przeliczeniu na 8-godzinny dzie pracy) i nie mog sobie pozwoli na powicanie 2 miesicy na poprawianie jednego tylko programu. Ale mam propozycj: Jeeli masz czas to przy Twojej wiedzy powinien powsta program bijcy na gow moje amatorskie fuchy. Stworzenie takiego byo by, jak sdz, bardzo mio przyjte przez forumowiczw. Do pisania tych programw nie trzeba mie teleskopu. Testowa program mona na zdjciach z forum lub wasnych zrobionych zwyk cyfrwk na byle jakim montau.
Zatem - do dziea!

Jak tylko znajd chwilk czasu to zaczn co skroba. Najpierw zajm si dekompozycj obrazu na jak adn struktur danych, a za jaki czas samym algorytmem.
Mam pytanie: w jakim jzyku to piszesz jeli nie uywasz ani cpp ani Javy ?
Piotr Brych - 19 August 2008 - 08:02

Mam pytanie: w jakim jzyku to piszesz jeli nie uywasz ani cpp ani Javy ?
Delphi
MNB - 28 September 2008 - 13:56
Gdyby do tego dooy jeszcze moliwo wykonywania oblicze rozproszonych (co na zasadzie kredytw - ja oblicze tobie troch danych to dostaje kredyty za ktre mog u kogo innego obliczy swoj porcje danych) to czas rozpoznawania obiektw mgby skrci si do kilku sekund przy przeszukiwaniu caego katalogu, a program mgby zyska wiatow sawe (w domowych warunkach komputer to max kilka gigahercw mocy, a przy obliczeniach rozproszonych moc wszystkich komputerw moe dochodzi do petaflopa - kwadrylion operacji na sekund - przy odpowiednio duej popularnoci programu oczywicie).

Wiem, atwo si gada ;)
Ten post by edytowany przez MNB dnia: 28 September 2008 - 14:00

© 2009 kfiatol - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates